Jaarprogramma

Programma eerste helft 2017

Elke maandagavond mediteren we in de Zendo bij Lieke van Hasselt, Prof. Lorentzstraat 18 Hengelo, tel. 074-2911333.
Kosten € 3,00 per keer.
Tijdschema bij benadering:
- 19:30 - 20 uur. Binnenkomst en theedrinken
- 20:00 Kort lezen van een aan Zen verwante tekst
- 20:10 Zitmeditatie
- 20:35 Kinhin (loopmeditatie)
- 20:45 Zitmeditatie
- 21:10 Afsluiting en vertrek in stilte
 
's Maandags van 19.00-19.30 uur geeft een van de Zengroepleden op afspraak extra informatie aan nieuwe deelnemers. Belangstellenden kunnen zich melden bij Lieke  van Hasselt (074-2911333) of Miriam Janssen (074-2666204).

Afwijkende en bijzondere data vanaf januari 2017

Januari
maandag 2 Start na de vakantie
 
Maart
Maandag 13 Sessie met als gast Ben Claessens
Workshop over de Hartsutra
Start 18.30 uur.
Vanaf 20.00 uur volgt het programma ons normale tijdschema.
De kosten bedragen € 8,-, resp € 3,-
Geef je a.u.b. hier op.
 
April
Maandag 17 2e Paasdag geen zen

Mei
Zaterdag 20 Viering 20-jarig bestaan m.m.v. Ton Lathouwers
Programma volgt nog.
 
Juni
Maandag 5 2e Pinksterdag geen zen
Maandag 19 20:00 - 21:30 Kringgesprek en half uur mediteren
Maandag 26 laatste keer voor vakantie
 
September
Maandag 4 Start na de zomervakantie
 
Meer informatie vind u op onze leestafel in de ontmoetingsruimte en elders op onze website.
Informatie over bijeenkomsten van gerelateerde groepen in binnen- en buitenland staat op de website van de Mahakaruna Ch'an.