Plaatje 9

 
 
 
 

Het niets doen

 
 
Waarom zoeken? Immers alles is al aanwezig. Door actie en reactie geeft de mens diversiteit een dingen. Door niets te doen vallen de appels vanzelf in de mand. Daarom terug naar de natuur. Terug naar de dingen zoals ze zijn.

In de Grond en Oorsprong teruggekeerd heeft de herder reeds alles volbracht. Niets is beter dan direct ter plekke als blind en doof te worden. In zijn hut zit hij en ziet geen dingen daarbuiten. Grenzeloos stroomt de rivier, zoals hij stroomt. Rood bloeit de bloem, zoals zij bloeit.
Het grote handelen staat los van zijn of niet zijn. En dus hoeft hij, om te zien en te horen, niet te zijn als iemand die doof en blind is. Afgelopen nacht daalde de gouden vogel af in de zee. Maar vandaag ontvlamt in de lucht als vanouds de rode ring van het ochtendgloren.